Algemeen 

Op deze website worden verschillende afbeeldingen weergegeven. De gebruikte afbeeldingen op deze website dienen slecht ter illustatie voor de mogelijke eindresultaten van de behandelingen die door Botouch worden uitgevoerd. Aan de getoonde illustraties op deze website kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. uitgevoerde behandelingen door Botouch.

Externe Links

De links die deze website bevat naar websites die door andere partijen worden aangeboden zijn uitsluitend ter informatie. Botouch is niet verantwoordelijk voor de getoonde informatie, producten en/of diensten en heeft geen zeggenschap over deze websites.

Copyright 

De getoonde informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor het gebruik door de bezoeker. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website getoonde informatie en afbeeldingen aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Botouch.

Foutmeldingen website

De op deze website getoonde informatie wordt door Botouch met zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat de volledigheid en de juistheid van de informatie afwijkt. De website verstrekt informatie over behandelingen die worden aangeboden door Botouch. Voor het niet goed functioneren van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Persoonlijke gegevens

Botouch hecht veel waarde aan uw privacy. Met uw gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan. Met het invoeren van uw persoonlijke gegevens accepteert de bezoeker dat de ingevoerde informatie kan worden opgeslagen. De persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor: persoonlijk contact, de verzending van publiciteitsberichten en administratie van de diensten. De bezoeker geeft toestemming voor gebruik van de gegevens door Botouch voor het verlenen van diensten en producten zoals de bezoeker verzocht.